veilig betalen
veilig betalen
gratis verzending vanaf € 100
veilig betalen
gratis verzending vanaf € 100
uitstekende kwaliteit
Home  /  Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Ondernemingsgegevens
 
T&H PROJECTS BVBA / SILVA WORLD
GROENHUIS 23C, 2440 GEEL, BELGIË
INFO@SILVA-WORLD.COM
+32 475 54 11 62
BTW BE0638975127
 

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN
 
De e-commerce website van Silva-world, een onderneming met maatschappelijke zetel te Groenhuis 23C, 2440 Geel, België, BTW BE0638975127, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel silva-world.com van Silva moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Silva-world aanvaard zijn.

 
ARTIKEL 2: PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Alle eventuele extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere bijkomende kosten die de Klant zal moeten betalen zal uitdrukkelijk vermeld worden op de website silva-world.com.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 
ARTIKEL 3: AANBOD

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden het verkoop bij eventuele bestellingen waarbij deze fouten rechtstreeks of onrechtstreeks van toepassing zijn niet en deze bestellingen kunnen altijd en zonder toestemming van de klant geannuleerd worden door Horlogemerken.be, de verkoper of Horlogemerken.

Silva-world.com is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Silva-world.com is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via mail:  info@silva-world.com

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door silva-world.com

Silva-world.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Silva-world.com is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.


ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het silva-world.com assortiment online aan te kopen.

Silva-world.com verkopen online uitsluitend aan particuliere klanten. U bent minstens 18 jaar van leeftijd. Bent u onder de 18 jaar van leeftijd, dan moet u eerst toestemming vragen aan je ouders of voogd om het artikel in onze webwinkel aan te kopen. Ook om onze Algemene Voorwaarden te aanvaarden moet er toestemming van de ouders of voogd bij minderjarigen boven de 16 jaar zijn. Wij behouden ons het recht om het verkoop aan minderjarigen van onder de 16 jaar met/of zonder toestemming te weigeren.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van het  Silva world / silva-world.com.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: Visa, Bancontact Mister Cash, Maestro, ING, KBC, Belfius, Mastercard, iDEAL.

Alle eventuele verbonden kosten aan deze betaalwijzen worden vooraf vermeld op de website silva-world.com of tijdens de betaalprocedure / betaling.

Silva world is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 
ARTIKEL 5: LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland en Luxemburg.

Leveringen van de bestellingen zullen gebeuren door een pakketdienst of koerier, waarbij de artikelen van de bestelling  zal geleverd worden door een koerier op het adres aangegeven door de klant tijdens de bestelling. De bestelling kan ook geleverd worden in de dichtstbijzijnde afhaalpunt in de buurt van het adres van de klant, indien dit is aangevraagd door de klant via check-oot.

De Producten worden middels pakketpost verstuurd naar het opgegeven afleveradres van de Klant, waarbij de Klant een handtekening dient te plaatsen voor ontvangst.

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, zijn alle leverdata slechts inschattingen en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Verkoper zal haar best doen om de Producten op de overeengekomen datum te leveren, maar is niet aansprakelijk jegens de Klant indien de overeengekomen termijn niet kan worden gehaald als gevolg van oorzaken welke redelijkerwijs buiten de invloedssfeer van Verkoper liggen, zoals bijvoorbeeld vertraging door transport(bedrijven) of levertijden van de leverancier van de Producten. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van de vertraging.

Alle leveringen gebeuren na bevestiging van verzending door Horlogemerken, waarbij de klant een bevestigingsmail kan krijgen dat zijn bestelling is verzonden.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

De goederen worden pas gemaakt en/of verzonden nadat de betaling op onze rekening is gekomen.

Wij leveren uitsluitend in België, Nederland, Luxemburg.

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier. Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan het geleverde product evenals niet-conforme of onvolledige leveringen, dienen eveneens binnen de 24 u na levering gemeld te worden per e-mail aan info@silva-world.com

Indien de klant niet thuis is, zal afhankelijk van de koerierdienst, het pakket opnieuw aangeboden worden op een andere dag. In het geval dat een bestelling van goederen niet geleverd kan worden na meerdere pogingen zal de procedure van de koerierdienst in kwestie gevolgd worden.

Indien de Klant afwezig is tijdens de aflevering van Product en het Product ook niet wordt afgehaald op het postkantoor of andere aangegeven officiële afhaallocatie, dan komt het Product retour naar Verkoper. Verkoper zal Klant op de hoogte stellen van de retourzending.

Er kunnen verzendkosten aangerekend worden, indien het pakket al een eerste keer is verzonden naar de klant, maar niet op tijd afgehaald wordt door de klant in een afhaallocatie en automatisch retour komt naar de verkoper. De kosten worden ook effectief aangevraagd, indien het pakket opnieuw voor een 2de maal moet worden verzonden op aanvraag van de Klant. Verkoper kan een 2de verzending weigeren, indien de Klant niet betaald heeft voor een 2de verzending. Afhaling van de bestelling door Klant op adres van de Verkoper is wel kosteloos mogelijk, indien Verkoper is geïnformeerd en aanwezig kan zijn op moment van afhaling.

Bij eventuele problemen met een levering kan de klant altijd contact opnemen via mail naar info@silva-world.com om eventueel tot een oplossing te komen.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de website silva-world.com was geboden.

 
ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Silva world / silva-world.com.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Silva world / silva-world.com te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 
ARTIKEL 7: HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij silva-world.com.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Silva world, Groenhuis 23 C, Geel in België, info@silva-world.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Silva world / silva-world.com heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Horlogemerken, Langestraat 29 te Zele in België.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Laatst bijgewerkt : 20 november 2018
Creative WebVision © 2020
Schrijf u in op onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op uw volgende aankoop
Vul uw e-mailadres in